Bonusar i Vattenfall

Interpellation 2011/12:417 av Österberg, Sven-Erik (S)

av Österberg, Sven-Erik (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:417 Bonusar i Vattenfall

av Sven-Erik Österberg (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

I en skriftlig fråga har jag nyligen frågat statsrådet om statsrådet avsåg att vidta några åtgärder så att Vattenfall omfattas av samma tillämpning av bonusregler som andra statliga företag.

Bakgrunden till frågan var att enligt uppgifter i medierna följde inte Vattenfall det av staten fastlagda bonusprogrammet. Departementet har tillåtit Vattenfall att göra en egen tolkning av reglerna eftersom det enligt uppgift från tjänstemän på departementet skulle bli för dyrt att omförhandla avtalen. Därmed omfattar statens bonusregler bara ett tjugotal personer i stället för ca 400.

I svaret på den skriftliga frågan anges att det finns en möjlighet att göra undantag i de av regeringen beslutade riktlinjerna för bonusar. Det framgår dock inte tydligt av svaret av vem och på vilket sätt sådana undantag kan göras. Det kan gå att tolka svaret som om enskilda tjänstemän på departementet som utses till ombud för ägaren på bolagsstämman kan fatta sådana beslut.

Min fråga till statsrådet är därför om statsrådet avser att vidta några åtgärder för att ändra på de rådande reglerna och rådande praxis för hur undantag från regeringens riktlinjer för bonusar medges.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-01 Anmäld: 2012-06-08 Besvarad: 2012-06-12 Sista svarsdatum: 2012-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)