Bonus till AP-fondernas ledning mitt i jobbkrisen

Interpellation 2008/09:385 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 5 mars

Interpellation

2008/09:385 Bonus till AP-fondernas ledning mitt i jobbkrisen

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Vid flera interpellationsdebatter har jag och många andra i oppositionen kritiserat regeringens beslut att avskaffa förbudet mot bonussystem i statliga bolag. I mer eller mindre slutna styrelserum fattas beslut om bonus och gratifikationer till ledningen oavsett resultat. Dessutom har historien visat att bonussystem alltid gynnar dem som redan tjänar mest.

I SVT:s program Uppdrag granskning redovisas att flera statliga bolag delar ut bonus till anställda mitt i en brinnande jobbkris. AP-fonderna har trots rekordförluster kommit till slutsatsen att man kan dela ut bonus till ledande befattningshavare. Konsekvenserna av rekordförlusterna är tydliga för pensionärer som drabbas negativt, medan alltså ledningen får en extra ersättning – något som är oerhört stötande.

Ansvaret för denna utveckling ligger på regeringen där man aktivt uppmuntrat till bonussystem, något som vi nu ser effekterna av. Trots den till medierna framförda kritiken mot höga bonusar i privata näringslivet har alltså regeringen inte satt stopp för bonus utan snarare uppmuntrat en utveckling av nya bonussystem.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är därför följande:

Avser statsrådet Odell att vidta några åtgärder för att AP-fondernas bonussystem tas bort?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-05 Anmäld: 2009-03-09 Besvarad: 2009-03-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)