Bluffakturor

Interpellation 2011/12:187 av Örnfjäder, Krister (S)

av Örnfjäder, Krister (S)

den 4 januari

Interpellation

2011/12:187 Bluffakturor

av Krister Örnfjäder (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Jag har vid upprepade tillfällen i riksdagen tagit upp problemet med bluffakturor. Vid dessa tillfällen har jag av justitieministern fått besked om att åtgärder vidtagits för att lösa problemen.

I dagarna har det presenterats en rapport som visar att problemet med bluffakturor trots ministerns försäkringar inte minskar utan i stället ökar på ett högst oroande sätt.

År 2006, när den borgerliga alliansregeringen tillträdde, var antalet anmälda bluffakturor 3 220 stycken enligt Brå. År 2011, januari till november, 14 924 stycken – en ökning med närmare 500 procent.

Jag vill därför fråga justitieministern ännu en gång när hon räknar med att återkomma med förslag på åtgärder som stoppar denna kriminella verksamhet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-04 Anmäld: 2012-01-16 Besvarad: 2012-01-24 Sista svarsdatum: 2012-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)