blekmedel i skönhetsprodukter

Interpellation 2003/04:315 av Osman Sherifay, Mariam (s)

av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 20 februari

Interpellation 2003/04:315

av Mariam Osman Sherifay (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om blekmedel i skönhetsprodukter

För en tid sedan kunde vi läsa om hur afrikanska kvinnor, som strävar efter att bli ljusa i hyn, använde sig av olika blekmedel. Samtliga blekmedel, som används av dessa kvinnor, är farliga för hälsan, men ändå görs ingenting för att förbjuda dem. Kvinnorna luras i stället att tro att just vissa medel är bättre än andra. De här produkterna säljs även i Sverige, eftersom det finns en efterfrågan även här. De säljs i storstäderna och används flitigt av afrikanska unga flickor och kvinnor. I USA och i en del afrikanska länder debatteras frågan flitigt. Många läkare som har vittnat om hur dessa medel har orsakat både hudcancer och andra hudsjukdomar varnar för användning av dessa medel. Men här i Sverige har vi inte uppmärksammat frågan, eftersom vi tror att den inte existerar hos oss.

Jag vill med anledning av detta fråga ministern följande:

1.Vad avser ministern att göra för att förbjuda dessa farliga medel internationellt?

2.Vad avser ministern att göra för att stoppa dessa blekmedel på den svenska marknaden?

3.Om det förekommer blekmedel som innehåller tillåtna produkter, kan ministern tänka sig att lagstifta om varningstext?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-02-20 Anmäld: 2004-03-01 Besvarad: 2004-03-12