Biografmomsen

Interpellation 2017/18:435 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen har under mandatperioden höjt biografmomsen från 6 procent till 25 procent. Det här är något som framför allt slår hårt mot de mindre biograferna i våra landsorter. Samtidigt har regeringen infört fri entré på de 18 statliga museerna, varav 13 återfinns i Stockholm. Det här är i praktiken en kulturpolitisk snedfördelning, där regeringen aktivt gynnar den kultur som främst återfinns i huvudstaden men inför pålagor som hotar det kulturutbud som i synnerhet är av vikt för de delar av landet som inte åtnjuter huvudstadens kulturutbud. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke följande:

 

Hur kan ministern försvara att regeringen inför omfattande pålagor för viktiga delar av landsortskulturen genom höjd biografmoms, samtidigt som man använder skattebetalarnas pengar för att gynna den kultur som primärt återfinns i huvudstaden?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-03-15 Överlämnad: 2018-03-16 Återtagen: 2018-03-20 Anmäld: 2018-03-20 Sista svarsdatum: 2018-04-10