Bildkonstnärernas ersättning för utfört arbete

Interpellation 2008/09:524 av Ludvigsson, Anne (s)

av Ludvigsson, Anne (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:524 Bildkonstnärernas ersättning för utfört arbete

av Anne Ludvigsson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Riksdagen beslutade under förra mandatperioden att ge regeringen i uppdrag att utreda bildkonstnärernas rätt till förhandling beträffande den individuella ersättningen.

Detta beslut togs när Lena Adelsohn Liljeroth var ledamot i kulturutskottet. Som kulturminister beslutade hon att skicka uppdraget vidare som ett tilläggsuppdrag till Kulturutredningen. Det finns alltså ett tydligt uppdrag från riksdagen till regeringen att lösa denna fråga. En förhandlingsrätt har sin principiella grund i att det just är en kompensation för inskränkt upphovsrätt.

Nu har Kulturutredningen presenterats och förhandlingsrätten omnämns inte med ett ord. Detta är naturligtvis mycket anmärkningsvärt och en självklar fråga till ministern är därför:

Hur kommer frågan om förhandlingsrätt för IV att hanteras, och när kan vi vänta oss ett besked från kulturministern om en lösning på frågan om förhandlingsrätten?

Konsten och de professionella konstnärerna ges inte stort utrymme i den stora Kulturutredningen, och det är bara att beklaga. I utredningen står att läsa att portföljmodellen och sammanslagning av myndigheter kommer att stärka bildkonsten i Sverige, bland annat genom det överskott som en myndighetssammanslagning skulle medföra.

Den nuvarande regeringen har deklarerat att konstnärer ska basera sin försörjning på ersättning för utfört arbete, och jag delar den uppfattningen.

Kulturministern har efter det att utredningen presenterats uttalat att myndighetssammanslagningen inte har hennes och regeringens stöd, och då är mina frågor:

Vad kommer kulturministern att göra för att stärka de sociala och ekonomiska villkoren för konstnärerna?

Hur kommer kulturministern att följa upp detta i praktisk politik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-01
Debatt (7 anföranden)