bilägares kostnader

Interpellation 2001/02:484 av Gustafsson, Lars (kd)

av Gustafsson, Lars (kd)

den 26 april

Interpellation 2001/02:484

av Lars Gustafsson (kd) till statsminister Göran Persson om bilägares kostnader

Vi Bilägares stora kostnadsundersökning visar entydigt att det är mycket dyrt att äga och köra bil. De har detaljgranskat över 400 nya bilar och studerat inköpsprispriset samt kostnader för att äga bilen och köra bilen. Man redovisar också kostnader per år, per månad som per mil.

I milkostnaden är alla viktiga utgifter för bilen inräknade: värdeminskning, kapitalkostnad, bränsle, försäkring, skatt, reparationer och service. En inte oväsentlig del av dessa kostnader går direkt till staten i form av moms och skatter på både bilen och bränsle.

Det är olika aspekter som ska vägas in vid ett bilköp, en viktig sådan är säkerheten. Tyvärr har flera av de riktigt billiga bilarna allvarliga brister i krocksäkerheten.

De höga kostnaderna för bilägare pressar dem att köpa billiga bilar och välja bort säkerheten. Givetvis ska vi inte motarbeta billiga småbilar @ de fyller en funktion t.ex. i stan där det är viktigt att minimera utsläpp. Med de hastigheter som är i stadstrafiken utgör småbilar inte ett säkerhetsproblem på samma sätt som på landsväg.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsministern:

Vilka åtgärder ämnar ministern att vidta för att minska kostnaderna för bilisterna och därigenom öka trafiksäkerheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2002-04-26 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.