Bidragsberoende

Interpellation 2009/10:490 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:490 Bidragsberoende

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Kommunernas utbetalningar av socialbidrag (ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning) ökade till 8,8 miljarder kronor 2009. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2008.

Utbetalningarna ökade i mer än 90 procent av landets kommuner. Mellan 2007 och 2010 ökar kommunernas kostnader för socialbidrag med ca 2,5 miljarder kronor, enligt regeringens prognoser. Det är en kostnad som motsvarar ca 7 500 jobb i kommunerna per år.

Trots kraftiga försämringar i arbetslöshetsförsäkringen har statens kostnader ökat dramatiskt under senare år. Regeringen bedömer att statens kostnader för arbetslöshetsförsäkringen ökar med ca 31 miljarder kronor mellan 2008 och 2010.

Regeringen införde den 1 juli 2008 ett kommunalt vårdnadsbidrag. Bidraget, som är skattefritt, kan uppgå till 3 000 kronor i månaden.

Under andra halvåret betalade 68 kommuner ut sammanlagt 32 miljoner kronor, enligt SCB. Någon statistik för 2009 har ännu inte presenterats.

Med andra ord är det fler och fler som numera lever på bidrag, detta trots att den borgerliga regeringen påstått att den hade den motsatta ambitionen.

Vad avser finansminister att göra för att färre ska vara beroende av bidrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.