Besparingar inom Försvarsmakten

Interpellation 2013/14:369 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 19 mars

Interpellation

2013/14:369 Besparingar inom Försvarsmakten

av Peter Hultqvist (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Förutom ett pågående besparingsbeting omfattande 500 miljoner kronor så aviserade finansminister Anders Borg för en tid sedan ytterligare 101 miljoner kronor i besparingar på försvaret. Därefter så inledde Ryssland sin intervention i Ukraina. Anders Borg har nu i ett uttalande öppnat för ökade försvarsutgifter.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tydliggöra huruvida finansministerns tidigare besked om ytterligare besparing på försvaret med 101 miljoner kronor gäller eller ej?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-19 Anmäld: 2014-03-19 Besvarad: 2014-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)