Beslut om styrelse i Carnegie bank

Interpellation 2013/14:353 av Bolund, Per (MP)

av Bolund, Per (MP)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:353 Beslut om styrelse i Carnegie bank

av Per Bolund (MP)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

År 2008 tog statliga Riksgälden över ägandet i investmentbanken Carnegie. Enligt Aftonbladet framgår det i boken Det är jag som äger Carnegie. Maktspelet om Sveriges mest anrika investmentbank att statsministern och finansmarknadsministern givit olika redogörelser för hur besluten fattades i samband med Riksgäldens övertagande av banken.

I samband med övertagandet blev Peter Norman, i dag finansmarknadsminister, ordförande i banken. I den efterföljande processen för att tillsätta en ny styrelse för banken finns två olika versioner av händelseförloppet.

Peter Norman vittnade i Prövningsnämnden att han själv tillsammans med dåvarande finansmarknadsminister Mats Odell (KD) och Bo Lundgren på Odells rum på Finansdepartementet tog fram förslag på vilka som skulle ingå i styrelsen.

När Fredrik Reinfeldt senare deltog i förhör om bankövertagandet i konstitutionsutskottet året efter hävdade han att Riksgälden helt självständigt utsett den nya styrelsen och att regeringen inte varit inblandad.

Eftersom beslut är tätt sammankopplat med möjligheten att utkräva ansvar är det viktigt att klarlägga om det är statsministerns eller nuvarande finansmarknadsministerns version av händelseförloppet som stämmer.

Jag vill med anledning av detta fråga statsministern:

Var statsministern och regeringen inblandad kring processen att utse ny styrelse för Carnegie bank efter Riksgäldens övertagande eller hanterades processen enbart av Riksgälden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Svar fördröjt anmält: 2014-03-27 Besvarad: 2014-04-08
Debatt (10 anföranden)