Beslut om Kallak

Interpellation 2021/22:191 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Tillståndsprocessen gällande gruvprojektet i Kallak har väntat på ett avgörande i fyra år. Ännu har inget beslut kommit. Den tidigare näringsministerns brist på agerande ledde till slut till att ett enigt konstitutionsutskott prickade honom för att han lät ärendet ligga, trots påtryckningar.

Både tillståndsprocesser och den svenska gruvnäringen är oerhört viktiga för Sverige som industrination. Då kan vi inte se den här typen av ärenden fastna i Regeringskansliet utan att få ett avgörande.

Med anledning av ovan vill jag därför fråga näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

 

  1. Avser ministern att fatta beslut om gruvprojektet i Kallak inom en snar framtid?
  2. Anser ministern att mer underlag eller beredande åtgärder krävs, och i så fall vad, innan regeringen säger ja eller nej till en gruva i Kallak?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-10 Överlämnad: 2021-12-10 Anmäld: 2021-12-13 Svarsdatum: 2022-01-11 Sista svarsdatum: 2022-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)