beslagtaget gods

Interpellation 2000/01:326 av Johnsson, Jeppe (m)

av Johnsson, Jeppe (m)

den 16 mars

Interpellation 2000/01:326

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om beslagtaget gods

Nu har det hänt igen. Rubrikerna i en av mina lokaltidningar lyder: "De häktade litauerna försätts på fri fot igen. Inte tillräckliga bevis för fällande dom @ kan få beslagtaget gods värt 80 000 kr med hem."

Det är inte ovanligt att bilar stoppas av tull eller polis och där varorna som finns i bilen kan misstänkas inte vara ärligt införskaffade. I flera fall har polisen inte haft tillräckligt med tid eller resurser att bevisa att varorna är stulna. Det kan även vara så att varorna ännu inte rapporterats stulna. De kan vara "snattade" från flera olika affärer, på flera olika orter i Sverige eller kanske i Norge. Därför har stölderna inte anmälts till polisen. Godset har därmed inte kunnat kvarhållas i beslag, utan återlämnats till de misstänkta och förts ut ur landet.

I en rättsstat kan man naturligtvis inte hålla människor anhållna eller häktade utan att ha tillräckliga misstankar om att de begått ett allvarligt brott. Däremot borde man kunna hålla beslagtaget gods under en betydligt längre tid i det fall det finns misstanke om att det rör sig om stöldgods. Detta skulle underlätta för brottsutredare och öka möjligheten att stulna varor inte får behållas av tjuvarna i så stor omfattning som det finns anledning att anta att dagens regelverk möjliggör.

Är justitieministern beredd att se över reglerna för hur länge beslagtaget gods får kvarhållas då det finns skälig misstanke om stöld eller vidta andra åtgärder för att underlätta för polis och tull att kunna identifiera godset?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-16 Anmäld: 2001-03-27 Besvarad: 2001-04-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.