Beskattningen av bensin och diesel

Interpellation 2019/20:21 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Miljöpartiet gick ut och meddelade att beskattningen skulle öka på bensin och diesel. Strax därefter meddelade Centerpartiet att skatten på bensin och diesel skulle sänkas. Det ena partiet sitter i regeringen, och det andra partiet samarbetar med regeringen. Båda partierna kan rimligen inte ha rätt samtidigt om samma budgetuppgörelse. Finansministern borde kunna bringa klarhet i detta. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kommer beskattningen av bensin och diesel att öka eller minska vid årsskiftet?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-09-27 Överlämnad: 2019-09-30 Anmäld: 2019-10-01 Sista svarsdatum: 2019-10-14