Beskattning av studentrum

Interpellation 2009/10:18 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 28 september

Interpellation

2009/10:18 Beskattning av studentrum

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Förändringen av fastighetsskatten till en kommunal avgift slår orimligt hårt mot landets studenter. Enligt den nya lagen ska varje enskild bostad belastas med en avgift på upp till 1 200 kronor per år. Skatteverket tolkar lagen som att ett rum i studentkorridor utan vare sig toalett, dusch eller kök ska belastas med samma avgift som en normal bostad med alla tillhörande faciliteter. Situationen för studentboende är särskilt hård i Stockholmsregionen där var femte studerande uppger för höga boendeomkostnader som anledning till annan studieort.

Den frågan studentbostadsbranschen nu ställer sig är vad som kan räknas som en enskild bostad och inte. Enligt hyreslagen ska en bostad, för att uppnå lägsta godtagbara standard, till exempel ha badrum och utrymmen för matlagning inom lägenheten. För rum i studentkorridorer uppfylls inte detta om inte hela korridoren, tillsammans med det gemensamma köket, räknas som en bostad. Dock beskattas var studentrum i dag individuellt och detta leder till höjda boendekostnader.

Detta är en viktig fråga både för studenterna och för studentbostadsbolagen, då den nya avgiften kan komma att innebära högre kostnader för hyresvärden och högre hyra för studenten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

1. Avser statsrådet att ta något initiativ med anledning av att man kan betrakta ett enskilt rum utan till exempel eget kök som en fullvärdig bostad som ska beskattas som en sådan?

2. Hur ser statsrådet på den framförda kritiken från landets studentbostadsförvaltare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-28 Anmäld: 2009-09-29 Svar fördröjt anmält: 2009-10-12 Besvarad: 2009-10-23
Debatt (7 anföranden)