Beskattning av studentboende

Interpellation 2007/08:385 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 8 februari

Interpellation

2007/08:385 Beskattning av studentboende

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Vid beräkning av den nya kommunala fastighetsavgiften kommer varje rum i en studentkorridor att betraktas som en separat lägenhet, detta trots att man delar på gemensamma utrymmen som till exempel kök. En rimligare utgångspunkt kan tyckas vara att varje korridor i ett studentboende betraktas som en lägenhet då den kommunala fastighetsavgiften ska fastställas. Den här situationen innebär att beskattning av studenters boende i flera fall inte reduceras alls jämfört med tidigare. Det är uppseendeväckande mot bakgrund av de kraftiga skattesänkningar som reformeringen av fastighetsskatten kan ge upphov till inom andra boendeformer.

Dessutom finns ibland oklarheter kring vilka byggnader som ska betraktas som så kallade specialbyggnader och därmed vara skattefria enligt FTL. I dag tillhör till exempel skol- och elevhem liksom vårdbyggnader den kategorin. I det här sammanhanget vore en översyn och ett förtydligande av vilka byggnader som ska omfattas nödvändig.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

1. Avser ministern att vidta åtgärder i syfte att förändra beräkningsgrund för kommunal fastighetsavgift som avser studentboende?

2. Avser ministern att ta initiativ till att göra en översyn av vilka byggnader som ingår i begreppet specialbyggnader och som är skattefria enligt FTL?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-08 Anmäld: 2008-02-12 Svar fördröjt anmält: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-25