Beskattning av pension

Interpellation 2009/10:83 av Eriksson, Alf (s)

av Eriksson, Alf (s)

den 29 oktober

Interpellation

2009/10:83 Beskattning av pension

av Alf Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Halland är det län i Sverige som har högst medellivslängd och där medellivslängden också ökar mest. Av länets 294 000 invånare den 31 december 2008 var ca 55 000 i åldern 65 år och äldre.

Frågan om beskattningen av pensionärerna är därför givetvis en stor politisk fråga i Halland. Som socialdemokrat upprörs jag över att statsrådet skapat skilda skatteskalor beroende på inkomstkällan. Förvärvsarbetande och pensionärer har olika skatt. Förvärvsavdraget (kallat jobbskatteavdraget) har stegvis höjts så att det nu råder en betydande skatteskillnad mellan den som är förvärvsarbetande i dag och den som var förvärvsarbetande tidigare i sitt liv.

Jag vill särskilt för statsrådet slå fast att pension är uppskjuten lön och inget bidrag. I debatten har det funnits en tendens att bunta ihop våra pensionärer med så kallade bidragstagare. För övrigt är inte heller arbetslösa, sjuka eller föräldralediga bidragstagare. Även här handlar det om inarbetade ersättningar. Stämplandet av pensionärer som bidragstagare anser jag dock extra utmanande med tanke på att just pensionärerna är de som byggt upp vårt välfärdssamhälle med sitt arbete. Många har också gjort det under arbetsvillkor och i en arbetsmiljö som varit betydligt sämre än dagens. Det är också därför som många av våra nu existerande pensionärer inte kan utnyttja möjligheten att förvärvsarbeta efter pensioneringen.

Det finns ingen rimlig anledning att pensionärer ska beskattas hårdare än förvärvsarbetande. Pensionering innebär en minskad inkomst och därmed en ekonomisk omställning för den enskilde. Som det nu är blir denna omställning svårare eftersom också skatten höjs då det tidigare förvärvsavdraget upphör.

De med sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspensionärer) drabbas också av pensionärsskatten. I Halland var de i december 2008 ca 15 000 personer. Kanske kan en del av dessa återföras till arbetsmarknaden, inte minst de i yngre åldrar, men huvuddelen får ändå betraktas som i så pass dåligt skick att de lär förbli pensionerade. I diskussionen om förtidspensionärerna bör också beaktas att vi fått ett allt tuffare arbetsliv sett till arbetstakt och inte minst psykisk press. Den fysiska ohälsan ersätts alltmer av stressrelaterade sjukdomstillstånd. Detta lär begränsa möjligheterna att återföra förtidspensionärer till arbetsmarknaden.

Mina frågor till statsrådet är:

1. Avser statsrådet att beskatta pension på samma sätt som lön?

2. Genom vilka insatser avser statsrådet att tydliggöra att pension är uppskjuten lön och inget bidrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-29 Anmäld: 2009-11-02 Svar fördröjt anmält: 2009-11-10 Besvarad: 2009-12-04