Beskattning av föräldralediga

Interpellation 2009/10:397 av Omanovic, Jasenko (s)

av Omanovic, Jasenko (s)

den 20 maj

Interpellation

2009/10:397 Beskattning av föräldralediga

av Jasenko Omanovic (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige är ett av få länder i världen där båda föräldrar har samma föräldraförsäkring. Även försäkringens längd är något i klass för sig jämfört med övriga världen. Detta är ett resultat av mångårig politisk kamp, strävan att skapa bra förutsättningar för att småbarnsföräldrar ska få tid till att vara med sina barn. Dessutom har föräldraförsäkringen spelat en viktig roll i jämställdhetsarbetet.

Denna möjlighet som båda föräldrar har motverkas av att finansministern har lagt en extra skatt på föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn. Som i övrigt med det inkomstskattesystem som regeringen har skapat bedöms föräldralediga föräldrar som en icke produktiv grupp och får därför betala högre skatt.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att motverka den orättvisa beskattningen av föräldralediga föräldrar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-20 Anmäld: 2010-05-20 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (30 anföranden)