Beredskap mot sårbarhet

Interpellation 2006/07:29 av Lindholm, Jan (mp)

av Lindholm, Jan (mp)

den 24 oktober

Interpellation

2006/07:29 Beredskap mot sårbarhet

av Jan Lindholm (mp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Övertorneå kommun är lagd i mörker av en företagare som har kronofogden efter sig. Den aktuelle företagaren är sedan tidigare känd för vad man skulle kunna kalla för okonventionella metoder. Även min hemkommun, Falun, har varit utsatt för denne person men då med annan verksamhet.

Infrastruktur är viktigt, det visar om inte annat det som nu sker i Övertorneå kommun. Om Stockholms avloppsnät hade varit privatägt och ägaren på grund av oskickligt företagande hade dragit på sig så stora rättegångskostnader att han inte klarat det på annat sätt än att höja avgifterna för vatten och avlopp så mycket att Stockholms kommun inte klarat betalningen och om företagaren som straff hade stängt alla avloppsledningar i Stockholm, ja då hade troligen regeringen suttit i skiten, om man ska använda bildspråk.

Liknelsen kanske inte i alla delar är glasklar men det torde för var och en vara uppenbart att för samhället oundgänglig infrastruktur inte kan tillåtas skötas hur som helst. Att elhandel på ett privatiserat elnät i händerna på fel företag inte fungerar ser vi klart. Behövs det ett körkort för elnätägare eller har nätmyndigheten brustit?

Här finns flera samhälleliga intressen att bevaka. Näringspolitiska @ hur drabbas företag i Övertorneå? Socialpolitiska @ hur drabbas vård, skola, omsorg och svaga? Beredskapspolitiska @ hur sårbar är befolkningen i händelse av en större händelse av vikt? Demokratiska aspekter @ vilka rättigheter har befolkningen? Man kan säkerligen göra listan lång på vilka hot ett ansvarslöst hanterande av infrastruktur kan leda till. Med anledning av detta finns minst två vikta frågeställningar att fundera över.

Dels självklart det omedelbara; något av detta slag skulle troligen inte kunna inträffa i Stockholm men det kan ske i en avlägsen kommun; varför, och vad kan samhället omedelbart göra för att hjälpa den befolkning som får lida på grund av ett icke fungerande regelverk?

Sedan det mer långsiktiga som följer som en lärdom; vilka åtgärder måste till för att denna situation inte ska upprepas?

Det inträffade föranleder en mängd frågeställningar och jag kan inte heller redogöra för alla oklara faktorer bakom den olyckliga situationen men vill ändå ställa några frågor till ministern med anledning av detta:

1.   Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att snabbt åtgärda den situation som invånarna i Övertorneå har hamnat i?

2.   Vilka överväganden är statsrådet beredd att göra och vilka beslut avser statsrådet att fatta med anledning av de konsekvenser vi här ser kan vara följden av att vital infrastruktur i monopolställning hanteras med ett mycket kortsiktigt synsätt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-10-24 Anmäld: 2006-10-24 Besvarad: 2006-11-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)