Bekämpningsmedlet glyfosat

Interpellation 2015/16:712 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Det växtdödande medlet glyfosat upptäcktes 1970 av kemisten John E Franz, och har sedan dess använts världen över under en rad olika varumärken. Bland annat eftersom  glyfosat anses mindre giftigt än till exempel klororganiska föreningar.

År 2015 klassades glyfosat av IARC som troligen cancerframkallande av, trots att ett flertal tidigare studier inte kunde visa på kausalitet. Efter denna omklassning av IARC har både Efsa och FAO/WHO kommit med rapporter som säger att glyfosat inte medför några kroniska eller akuta risker samt att glyfosat inte är cancerframkallande.

Det är framför allt de två sistnämnda organen som tidigare legat till grund för den svenska ståndpunkten när Sverige förhandlat om begränsningar av farliga ämnen inom ramen för Europeiska unionen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

  1. Har miljöministern agerat för att EU-kommissionen även fortsatt godkänner glyfosat efter att nuvarande godkännande löper ut den 30 juni 2016?
  2. Har miljöministern hållit fast vid principen om vetenskapligt stöd i förhandlingar som rör glyfosat?
  3. Har miljöministern anammat nya principer för den svenska ståndpunkten i frågor som rör begränsningar av farliga ämnen, och vilka principer är i så fall detta?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-08 Överlämnad: 2016-06-10 Anmäld: 2016-06-13 Svarsdatum: 2016-06-28 Sista svarsdatum: 2016-06-28
Debatt (7 anföranden)