Behovet av fungerande näringspolitik

Interpellation 2012/13:494 av Svedberg, Per (S)

av Svedberg, Per (S)

den 18 juni

Interpellation

2012/13:494 Behovet av fungerande näringspolitik

av Per Svedberg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Oroande varsel om uppsägningar har meddelats i Hudiksvall. Cargotecs och Ericssons verksamheter ska flyttas respektive läggas ned. Nu krävs det konkreta åtgärder för att mota sämre tider med högre arbetslöshet.

Regeringens näringspolitik lyser, enligt mitt förmenande, med sin frånvaro i Hudiksvall. Att Gävleborgs län har blivit tilldelad 10 miljoner kronor för nästkommande år är ingen lösning vare sig på lång eller kort sikt.

Näringsministern brukar framhålla regeringens arbete för starkare näringsliv. Frågan är om det bara är vackra ord eftersom vi har en verklighet som går rakt åt motsatt håll!

I tider av varsel och nedläggningar krävs ledarskap och handlingskraft.

Med tanke på den uppkomna svåra situationen i Hudiksvall blir min fråga till ministern:

Hur tänker näringsministern agera med tanke på jobben som försvinner i Hudiksvall?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-06-18 Anmäld: 2013-06-19 Svar fördröjt anmält: 2013-06-28 Besvarad: 2013-09-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)