Bättre upplysning om säker sex

Interpellation 2006/07:683 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 23 augusti

Interpellation

2006/07:683 Bättre upplysning om säker sex

av Monica Green (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Antalet anmälda fall av syfilis och klamydia fortsätter att öka, detta visar Smittskyddsinstitutets halvårsstatistik för första halvåret 2007. Dessutom ökar både hiv och aborter i antal.

Dessa uppgifter kan kanske i viss mån förklaras med att man har bättre diagnostik än tidigare men till största delen beror det naturligtvis på att det är fler fall i dag än tidigare. Exempelvis ökade fallen av klamydiainfektion med 52 procent jämfört med första halvåret 2006. Även syfilis ökade mycket kraftigt, med 75 procent jämfört med samma halvår 2006.

Många unga behöver stöd och god information för att bli övertygade om att kondomanvändning är viktig på många olika sätt, både för att förhindra en oönskad graviditet och för att skydda sig mot sjukdomar och för att kunna bli gravid längre fram i livet.

Det är därför angeläget att informationen om hur man kan skydda sig blir av den omfattning att antalet sexuellt överförbara sjukdomar minskar.

Jag undrar, med anledning av ovanstående, vad folkhälsoministern ämnar ta för initiativ för att öka medvetenheten om betydelsen av säker sex.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2007-08-23 Återtagen: 2007-08-28 Anmäld: 2007-08-30