Basinkomst enligt EU-resolution

Interpellation 2013/14:469 av Annika Lillemets (MP)

av Annika Lillemets (MP)

till Statsrådet Ulf Kristersson (M)

 

Resolutionen Role of minimum income in combating poverty and promoting an inclusive society in Europe, som antogs av en stor majoritet i EU-parlamentet den 20 oktober 2010, tar upp olika åtgärder för att motverka fattigdom och social utslagning i EU-länderna.

EU-parlamentet framhåller bland annat i resolutionens 34 § att olika försök visat att villkorslös basinkomst (basic income) är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och utslagning och ge alla ett anständigt liv. Parlamentet uppmanar därför i resolutionens 44 § såväl EU-kommissionen som medlemsländerna att undersöka hur olika modeller med villkorslös basinkomst för alla kan bidra till social, kulturell och politisk inkludering. I 44 § påpekas vidare att villkorslös medborgarlön är icke-stigmatiserande och kan förebygga dold fattigdom.

Med anledning av detta vill jag fråga vad statsrådet avser att göra för att förverkliga resolutionen, särskilt 44 §, i Sverige och EU.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2014-05-08 Överlämnad: 2014-05-09 Återtagen: 2014-05-30 Sista svarsdatum: 2014-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.