Basindustrins behov av en aktiv näringspolitik

Interpellation 2007/08:540 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 31 mars

Interpellation

2007/08:540 Basindustrins behov av en aktiv näringspolitik

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Basindustrin har stor betydelse för många av landets enskilda kommuner. När industrin drar ned på sin verksamhet märks det direkt i en mindre kommun genom ökad arbetslöshet och att unga väljer att flytta. När industrin i stället expanderar märks det naturligtvis också, men då i betydligt positivare bemärkelse genom minskad arbetslöshet och större framtidstro som ökar ungdomars möjlighet för att man ska välja att bo kvar.

Ett exempel på en kommun där industrin just nu expanderar är Degerfors. Det multinationella företaget Outokumpu har bestämt sig för att satsa 1, 8 miljarder kronor på sin verksamhet i Degerfors, vilket naturligtvis är glädjande för både kommuninvånarna och de anställda.

Satsningen kommer efter många års nedskärningar och personalminskningar, samtidigt som andra delar av basindustrin i Degerfors under flera års tid varit föremål för hot om nedläggning, något som den lokala IF Metallklubben har bemött på ett konstruktivt sätt genom att redovisa trovärdiga lönsamhetskalkyler.

Nu räcker det inte alltid med att företagen själva satsar mycket pengar eller att det finns ett aktivt företagsfack. Även staten måste vara med och bidra genom bland annat bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och infrastruktursatsningar men också genom en aktiv näringspolitik för just industrin. Därför är det är bekymmersamt att näringsminister Maud Olofsson inte förmår lyfta blicken från skattesubventioner på hushållsnära tjänster och i stället frågar sig vad staten kan göra för att stärka landets basindustri.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är därför följande:

Vilka åtgärder ämnar näringsministern vidta för att stärka samverkan mellan staten och basindustrin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-03-31 Anmäld: 2008-04-01 Svar fördröjt anmält: 2008-04-14 Besvarad: 2008-04-22
Debatt (11 anföranden)