Barns rätt till båda föräldrarna

Interpellation 2018/19:161 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När jag först kom in i riksdagen och blev ledamot i civilutskottet var den allra första punkt som jag minns att vi blev överens om i civilutskottet att pappor ska kunna registrera sitt faderskap innan barnet föds. Alla partier var överens, och det framstod som logiskt, då det finns många fördelar med att barnet har två föräldrar redan innan det föds, även om föräldrarna inte är gifta.

Det bästa är givetvis om det görs så tidigt som möjligt. Helst redan när det gravida paret först söker upp vården för att få den graviditet de redan vet är ett faktum konstaterad. Då kan pappans roll genom graviditeten stärkas, och det blir tydligt att man är två om att skaffa barn. Dagens system är extremt föråldrat, och då andra system finns i våra omgivande länder, som Finland och Norge, är det min övertygelse att det skulle fungera utmärkt även i Sverige.

Med tanke på att frågan om att registrera faderskap innan barnet föds har varit föremål för tidigare tillkännagivande av en enig riksdag har jag redan tidigare frågat statsrådet Morgan Johansson om arbetet med att ta fram lagstöd för detta, något som besvarades i april 2016 med att en utredning skulle tillsättas. Det är nu snart tre år sedan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer en lagstiftning på plats som gör det möjligt att registrera faderskapet tidigare än i dag?  

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-27 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Sista svarsdatum: 2019-04-11 Svarsdatum: 2019-04-12
Debatt (7 anföranden)