Barnfattigdomen

Interpellation 2009/10:436 av Palm, Veronica (s)

av Palm, Veronica (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:436 Barnfattigdomen

av Veronica Palm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

De ekonomiska klyftorna blir allt djupare och Sverige slits isär. Barnfattigdomen når i dag rekordnivåer och beräknas öka med närmare 50 procent mellan år 2006 och år 2010. Vart sjunde barn lever i dag under fattigdomsstrecket. En fjärdedel av de ensamstående mammorna lever i relativ fattigdom. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle.

Även om kyrkornas soppkök också märker av den ökande barnfattigdomen handlar det om mer än att få mat på bordet. Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer beskriver hur de inte kan bjuda hem kompisar därför att de inte har råd att bjuda på mellanmål. När kompisarna kastar sig på sina cyklar för att åka runt kvarteret kan de här barnen inte följa med, en egen cykel ligger långt utom räckhåll för familjen. Efter sommarlovet, när uppsatserna om sommaren ska skrivas, har barnen inget att berätta. Lagom till skolresan blir barnen sjuka, det finns inte 100 kronor att skicka med till matsäck.

Vilka åtgärder inom den ekonomiska politiken avser finansministern att vidta för att minska barnfattigdomen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.