Barnens rätt till båda sina föräldrar

Interpellation 2009/10:435 av Palm, Veronica (s)

av Palm, Veronica (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:435 Barnens rätt till båda sina föräldrar

av Veronica Palm (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Enligt TCO:s pappaindex kommer det att ta mer än 50 år innan pappor och mammor är hemma lika mycket med sina små barn, om inget görs. Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen påverkar också kvinnors löner negativt.

Den moderatledda regeringens lösning heter jämställdhetsbonus. Men enligt en undersökning från Försäkringskassan, där man jämfört pappornas uttag före och efter reformens införande, har bonusen över huvud taget inte haft någon effekt på uttaget.

Man kan alltså konstatera att jämställdhetsbonusen har blivit ett fiasko.

Med anledning av det vill jag fråga socialministern hur hans plan för att öka pappornas uttag av föräldraförsäkringen ser ut.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (26 anföranden)