Barn som förs utomlands och utsätts för hedersbrott

Interpellation 2019/20:211 av Sara Gille (SD)

av Sara Gille (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 11 december 2019 publicerade Dagens Nyheter en artikel om att minst 145 barn som saknas i skolan den här terminen kan ha förts utomlands. I flera av fallen finns det konkreta misstankar om hedersbrott som tvångsäktenskap eller könsstympning. Av artikeln framgår även att de flesta kommuner inte kan svara på hur många barn som är försvunna. Mörkertalet är stort.

I mars 2019 lämnade jag in en interpellation angående barn som förs utomlands för äktenskap. Morgan Johansson svarade då att det är en av regeringens högprioriterade frågor. Ändå ser vi inte att någonting händer. Enligt statsrådet skulle det ha kommit ett skarpt lagförslag under hösten, men något sådant har inte presenterats.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När ämnar ministern presentera det här lagförslaget, och när ska en lag tillsättas som tvingar släktingar att berätta var deras barn är?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Sista svarsdatum: 2020-01-16