Barn som förs utomlands för äktenskap

Interpellation 2018/19:165 av Sara Seppälä (SD)

av Sara Seppälä (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tyvärr förkommer det att barn förs utomlands för att giftas bort, ofta med någon de inte känner särskilt väl och definitivt inte med någon de har känslor för. Den egna familjen är dessutom oftast den som initierar äktenskapet, vilket är extra jobbigt för den som utsätts. Det kan röra flickor som genom påtryckningar från den egna familjen övertalas att ingå i ett äktenskap de inte själv valt och ofta med någon betydligt äldre som därefter utsätter dem för övergrepp. Detta är givetvis en fruktansvärd upplevelse för barnen. Trots det utsätts barn för detta och föräldrarna ställs inte till svars för vad de gjort. Efter förra årets sommarlov var det flera flickor som saknades när skolorna öppnade igen, bara i Göteborg.

I en interpellationsdebatt fredagen den 31 mars 2017 framförde Morgan Johansson att han gett i uppdrag att titta på den lagstiftning som finns i Storbritannien, och sa följande: Vi vill också titta på den modell som finns i Storbritannien, forced marriage protection order, där man faktiskt kan ställa krav på släktingarna att berätta var deras barn är någonstans. Om de då inte berättar det kan även de drabbas av ett straff. I Storbritannien är det fängelse upp till fem år.

Trots att utredningen sedan länge är avslutad finns det ingen lag på plats som tvingar släktingar att berätta var deras barn är.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Har ministern för avsikt att arbeta för en liknande lagstiftning i Sverige som den (forced marriage protection order) han hänvisade till fredagen den 31 mars 2017? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-28 Överlämnad: 2019-03-29 Anmäld: 2019-04-02 Sista svarsdatum: 2019-04-12 Svarsdatum: 2019-06-03
Debatt (7 anföranden)