Bankernas och övriga finansinstituts samhällsansvar

Interpellation 2008/09:315 av Johnson, Jacob (v)

av Johnson, Jacob (v)

den 6 februari

Interpellation

2008/09:315 Bankernas och övriga finansinstituts samhällsansvar

av Jacob Johnson (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Frågan om bankernas och övriga finansinstituts samhällsansvar aktualiseras av den nuvarande internationella finanskrisen. De dominerande bankerna i Sverige har under de senaste åren gått med stora överskott (88 miljarder 2007) och deras ledningar har erhållit mycket höga löner och bonusar.

Nu har finanskrisen avslöjat att de finansiella institutens bedömningar av kreditmarknaden sammantaget varit helt fel, med djupgående konsekvenser för arbetsmarknaden och den offentliga sektorns ekonomi. Det är inte rimligt att en samhällssektor med den centrala betydelse som den finansiella har kan dela ut sådana ersättningar och bonusar till sin ledning under goda tider och sedan låta skattebetalare ta ansvaret för finanssektorns felbedömningar.

Regeringen presenterade den 3 februari ett program för kapitaltillskott för banker och kreditinstitut på 50 miljarder kronor och restriktioner för ledande befattningshavare avseende bonus och andra ersättningar. Regeringens tidigare planer på utförsäljning av statens andel av Nordea samt SBAB verkar vara skrinlagda: tvärtom verkar det bli möjligt för SBAB att öppna bankrörelse.

Runt om i Europa och i världen i övrigt ökar staterna sitt ägande inom banksektorn. Frågan om bankers och finansinstituts betydelse som nödvändig infrastruktur i ekonomi och därmed deras samhällsansvar blir allt tydligare, och behovet att diskutera hur en ny internationell struktur ska formas är stort. Vänsterpartiet anser att en fördjupad samhällsdebatt måste föras om dessa svåra frågor och har därför föreslagit en finanskommission.

1. Vilka ytterligare åtgärder avser finansministern att vidta för att bankerna ska ta sitt samhällsansvar?

2. Är finansministern beredd att tillsätta en finanskommission för att ta fram underlag för en bred samhällsdebatt i dessa grundläggande finansiella och demokratiska frågor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-06 Anmäld: 2009-02-09 Svar fördröjt anmält: 2009-02-17 Besvarad: 2009-02-27
Debatt (7 anföranden)