Bakslag för jämställdheten

Interpellation 2007/08:372 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 1 februari

Interpellation

2007/08:372 Bakslag för jämställdheten

av Monica Green (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Nu kommer oroande tecken på att regeringens förslag till ny diskrimineringslagstiftning blir ett bakslag för jämställdheten.

De tidigare reglerna för att arbetsplatser med fler än 10 anställda varje år ska upprätta en jämställdhetsplan ändras till att gälla dem med fler än 25 anställda och vart tredje år.

Risken är att en förskjutning sker från ett lokalt förebyggande arbete med de fackliga organisationerna till domstolsprövningar av fall som redan inträffat.

Det innebär också att frågan om diskriminering inte blir den centrala del av arbetslagstiftningen som den bör vara.

Om man som regeringen ville ha samma regler inom alla områdena borde de ha skärpts, men i stället för att höja nivån på de andra områdena sänker man kravet på jämställdhet.

Det är viktigt att kraven på jämställdhetsplaner och handlingsplaner för jämställda löner finns kvar och att det på lokalplanet finns en förståelse för varför sådana planer behövs.

Är det jämställdhetsministerns bedömning att de nya reglerna kan bli ett bakslag för jämställdheten, och avser ministern att ta något initiativ med anledning av det anförda?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2008-02-01 Anmäld: 2008-02-12 Återtagen: 2008-02-19