Avvisningar

Interpellation 2017/18:579 av Jeff Ahl (-)

av Jeff Ahl (-)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Anders Ygeman, dåvarande inrikesminister, lovade 2016 att 80 000 av de asylsökande som kommit till Sverige skulle avvisas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

  1. Hur många av de 80 000 asylsökande som dåvarande inrikesminister Anders Ygeman påstod skulle avvisas ur landet har de facto blivit avvisade?
  2. Hur kommer statsrådet och regeringen att arbeta för att detta mål om att 80 000 asylsökande ska avvisas kommer att genomföras innan mandatperioden är över?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Svarsdatum: 2018-06-28 Sista svarsdatum: 2018-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)