Avveckling av toppmodernt radarsystem

Interpellation 2015/16:100 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Av Försvarsmaktens skrivelse FM2015-7003:1 framgår att avvecklingen av det toppmoderna radarsystemet ArtE 740 ska fortsätta. Själva radarsystemet ska demonteras från de splitterskyddade terrängfordon systemet är monterat i. Fordonen kännetecknas av hög rörlighet i kombination med ett mycket gott skydd mot olika former av vapenverkan och elektroniska störningar.

Radarsystemet ArtE 740 utgör själva kärnan i amfibiebrigadens spanings- och ledningssystem för spaning mot såväl luft- som vattenyta. Bland systemets egenskaper återfinns också möjligheten att samverka med sensorer i andra förband.

Försvarsberedningen skriver i departementsskrivelsen Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid (s. 59) att en kustrobotvariant för basering på Gotland bör tillföras. För att återanskaffa kustrobot till Försvarsmakten, vilket beredningen föreslår, krävs radarsystemet som nu hotas med avveckling. Att avveckla systemet i dag, för att bara inom några få år vara tvungen att återigen införskaffa motsvarande system för att kunna driva kustrobotsystemet verkar för mig vara fullständigt ologiskt. Dessutom är det ett riktigt slöseri både med Försvarsmaktens och FMV:s resurser, för att inte tala om vilket slöseri det är med svenska medborgares säkerhet och skattebetalarnas pengar.

 

Hur tänker försvarsministern hindra avvecklingen av ett system som Försvarsmakten med mycket stor sannolikhet kommer att behöva igen inom några år?

Avser försvarsministern att ta initiativ så att detta radarsystem överförs till förbandsreserven?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-10-23 Överlämnad: 2015-10-23 Anmäld: 2015-11-03 Svarsdatum: 2015-11-12 Sista svarsdatum: 2015-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)