Avsaknaden av förslag till åtgärder mot långtidsarbetslösheten

Interpellation 2013/14:431 av Johan Andersson (S)

av Johan Andersson (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

I regeringens ekonomiska vårproposition 2013/14:100 förespås att långtidsarbetslösheten kommer att öka de kommande åren.

Redan i samband med propositionsförteckningen för vårterminen i riksdagen 2014 förväntades att arbetsmarknadsministern skulle komma med nya förslag för att råda bukt på den ökande långtidsarbetslösheten för framför allt unga, men inga förslag läggs.

Jag har följande fråga till arbetsmarknadsministern är: Är ministern och regeringen nöjd med utvecklingen på svensk arbetsmarknad för gruppen långtidsarbetslösa?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Återtagen: 1899-01-01 Inlämnad: 2014-04-10 Överlämnad: 2014-04-10 Anmäld: 2014-04-11 Sista svarsdatum: 2014-05-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.