Avhopp och tomma platser på polisutbildningen

Interpellation 2017/18:397 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen har meddelat att man ämnar starta en ny polishögskola i landet. Parallellt finns polisutbildningen i dag vid tre lärosäten – utöver viss verksamhet vid Sörentorp. Del av utbildningen bedrivs också på distans.

Antalet sökande till polisutbildningen och de befintliga platserna, som redan utökats, är stort och det är många som vill bli polis, vilket är mycket positivt. Men varje termin står flera hundra platser tomma och på totalen under ett år blir det väldigt många tomma platser; över 500 platser stod tomma 2017. Även denna vårtermin står många platser tomma. I Växjö står 90 platser tomma och i Umeå står en tredjedel av samtliga platser tomma. Problemet verkar i alla fall inte vara brist på tomma platser för de som söker utbildningen.

Ett annat bekymmer är att studenter antas men att många hoppar av utbildningen efter en månad. Detta skapar också tomma platser och ytterst att vi får än svårare att rekrytera duktiga och lämpliga poliser till yrket.

Mot bakgrund av denna utveckling vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Är ministern och regeringen nöjd med polisutbildningens kvalitet och hur följer ni upp verksamheten?
  2. Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att vi inte ska ha 500–600 tomma platser på polisutbildningen varje år?
  3. Vad beror det på att så många studenter väljer att hoppa av polisutbildningen efter att de antagits, och vilka slutsatser drar ministern och regeringen av detta?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-26 Överlämnad: 2018-02-27 Anmäld: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-16
Debatt (7 anföranden)