Avgifter vid Arlanda

Interpellation 2019/20:327 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I slutet på juli 2019 förlängdes avtalet med A-train, bolaget som driver Arlanda Express, till år 2050.

I dag tvingas resenärer som ska resa från Arlanda att betala en stationsavgift på 120 kronor per person om de tar sig till flygplatsen via pendeltåget och 299 kronor för en resa med Arlanda Express. Avgiften och biljettpriset för att ta sig till Arlanda skapar i dag incitament för att fler personer tar bilen eller taxi till flygplatsen då detta är billigare än tåg om man åker fler än en person.

Ett bevis på detta kan vi se genom att Arlanda i dag sticker ut bland de nordiska flygplatserna vad gäller antal bilresor till och från flygplatsen. En fjärdedel av alla som ska till Arlanda tar tåget. På Kastrup är siffran 58 procent och som av en händelse är biljettpriset en femtedel av Arlanda Express-priserna. 56 procent av resenärerna som ska till Gardermoen tar tåget.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att se över frågan gällande avgifterna till Arlanda för att skapa större incitament för fler att ta tåget och därigenom också minska utsläppen som genereras till och från flygplatsen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-11 Överlämnad: 2020-02-12 Anmäld: 2020-02-13 Svarsdatum: 2020-03-03 Sista svarsdatum: 2020-03-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)