Auktioneringsintäkter

Interpellation 2011/12:27 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 30 september

Interpellation

2011/12:27 Auktioneringsintäkter

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Enligt EU:s utsläppshandelsdirektiv (2009/29/EG) ska minst 50 procent av intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätterna gå direkt till klimatåtgärder (se artikel 10 och skäl 18). Men i regeringens budget, s. 31 fotnot 4, öronmärks inga pengar till klimatåtgärder. Pengarna från auktioneringen ska i stället gå direkt in i statsbudgeten, utan precisering.

Miljöministern torde väl känna till att utsläppshandelsdirektivet stipulerar att minst 50 procent av auktioneringsintäkterna ska gå till klimatåtgärder. Både undertecknad och miljöministern förhandlade om utsläppshandelsdirektivet för EU-parlamentets räkning. Att öronmärka minst 50 procent till klimatåtgärder var en av våra och EU-parlamentets stora segrar i förhandlingarna om EU:s klimat- och energipaket.

Jag vill fråga miljöminister Lena Ek:

Kommer miljöministern att leva upp till EU-direktivet och se till att minst 50 procent av intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätterna går direkt till klimatåtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-30 Anmäld: 2011-10-03 Besvarad: 2011-10-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)