Att vända på alla stenar - även i skogen

Interpellation 2012/13:149 av Wasberg, Meeri (S)

av Wasberg, Meeri (S)

den 23 november

Interpellation

2012/13:149 Att vända på alla stenar – även i skogen

av Meeri Wasberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsmarknadsministern har vid ett antal tillfällen gett uttryck för en önskan om att vända på alla stenar för att på så sätt kunna skapa en effektivare arbetsmarknadspolitik. En av dessa stenar är påtaglig för företag inom de gröna näringarna.

Bristen på arbetskraft inom delar av de gröna näringarna är stor, och företagen i branschen försöker hitta nya vägar för att klara kompetensförsörjningen för att kunna driva sin verksamhet. Det kan handla om att anställa nyanlända flyktingar som väntar på uppehållstillstånd, invandrare som har svårt att få jobb eller ta till vara arbetskraftinvandring eller anställa EU-medborgare. Vissa av dessa individer har behov av utbildning, och här skulle Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning kunna vara en lösning.

Ett problem är att utformningen av förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning utesluter utbildningssatsningar för säsongsarbete, dit skogs-, trädgårds-, och lantbruksyrkena räknas enligt Arbetsförmedlingen. SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) anser att bedömningen är märklig, för även om arbetstillfällena är säsongberoende återuppstår de ju varje år och kan i vart fall ge både en välbehövlig inkomst och erfarenhet. En lösning skulle vara att yrken som rör skogsbruk, lantbruk, trädgård och golf undantas från regeln om säsongarbete.

Jag har förstått att frågan inte är ny för arbetsmarknadsministern, men ännu har inget hänt.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga ministern:

Är arbetsmarknadsministern beredd att överväga ett undantag gällande arbetsmarknadsutbildning inom de gröna näringarna?

Om inte, avser arbetsmarknadsministern att vidta några andra åtgärder för att kunna tillvarata de arbetstillfällen som skulle kunna erbjudas inom de gröna näringarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-11-23 Anmäld: 2012-11-27 Svar fördröjt anmält: 2012-12-04 Besvarad: 2012-12-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.