Att bli gift mot sin vilja

Interpellation 2009/10:40 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 21 oktober

Interpellation

2009/10:40 Att bli gift mot sin vilja

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Ungdomsstyrelsen har nyligen utkommit med rapporten Gift mot sin vilja, som är den första kartläggningen i Sverige av unga som riskerar arrangerade äktenskap mot sin vilja. Kartläggningen utgår från olika delstudier bland niondeklassare, gymnasielever och unga mellan 16 och 25 år.

Kartläggningen visar att omkring 70 000 unga i Sverige upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med. Uppdelat på kön är det 6,6 procent av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen. Av dessa 70 000 uppger ca 8 500 att de är oroliga över att inte själva få välja vem de ska gifta sig med.

Ungdomsstyrelsens rapport måste tas på allvar. Alltför många ungdomar oroar sig för sin livssituation. Därför bör vi politiker reagera och agera, både när det gäller lagstiftningen och förebyggande åtgärder.

Mot denna bakgrund är mina frågor till integrationsministern:

Vilka initiativ är integrationsministern beredd att ta i syfte att ändra och förstärka lagstiftningen avseende att förhindra arrangerade äktenskap mot ungas vilja?

Vilka åtgärder är integrationsministern beredd att vidta i syfte att förstärka det förebyggande arbetet när det gäller unga människors möjligheter att själva få välja vem de ska gifta sig med?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-21 Anmäld: 2009-10-21 Besvarad: 2009-11-06
Debatt (7 anföranden)