Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:206 av Jan Björklund (FP)

av Jan Björklund (FP)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 Bromma flygplats är av avgörande betydelse för företag, jobb och tillväxt i hela Sverige. Den 18 december fattade riksdagen beslut om att en förhandlingsperson med syfte att kunna lägga ned citynära flygplatser som Bromma inte ska tillsättas. Bromma flygplats ska därmed vara kvar. Att beslutet skulle fattas av riksdagen stod fullständigt klart, även för regeringen, redan efter utskottsbehandlingen i november.

Den 18 december, samma dag som riksdagen bestämde detta, meddelade emellertid ansvarig minister, statsrådet Mehmet Kaplan, att regeringen ändå tillsätter en statlig samordnare för Bromma flygplats med syftet att utreda en avveckling av Bromma flygplats, helt i strid med riksdagens beslut. Beslutet är en kompensation till Miljöpartiet för att de samma dag fick gå med på att bygget av Förbifarten återupptogs.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsministern:

När avser statsministern och regeringen att återkalla beslutet att tillsätta en statlig samordnare för att kunna lägga ned Bromma flygplats?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-01-09 Överlämnad: 2015-01-12 Anmäld: 2015-01-13 Sista svarsdatum: 2015-01-26 Svarsdatum: 2015-02-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (20 anföranden)