Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Åtgärder på nationell nivå mot klusterbomber

Interpellation 2006/07:385 av López, Karla (mp)

av López, Karla (mp)

den 5 mars

Interpellation

2006/07:385 Åtgärder på nationell nivå mot klusterbomber

av Karla López (mp)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Nyligen avslutades en internationell regeringskonferens i Oslo om klustervapen. Slutdeklarationen från mötet slår fast att ett internationellt förbud av klustervapen ska vara klart under 2008. Deklarationen antogs trots att Sverige under mötet argumenterade för reglerad användning i stället för ett totalförbud samt motsatte sig ett åtagande om att avtalet ska vara klart redan 2008.

Enligt Svenska freds argumenterade Sverige under Oslokonferensen, utan vidare framgång, mot ett framtida totalförbud och förespråkade i stället ett avtal som reglerar användningen av klustervapen samt förbjuder vissa typer av äldre klustervapen. Sverige deklarerade också att man tills vidare avser att behålla det svenska klustervapnet, Bombkapsel 90. För detta fick Sverige hård kritik från både stater och den internationella klustervapenkoalitionen CMC.

Slutdeklarationen från konferensen slår fast att ett internationellt avtal som förbjuder användning, produktion, överföring och lagring av klustervapen som orsakar oacceptabel skada på civilpersoner ska vara slutförhandlat under 2008. Slutdeklarationen uppmanar också länder att fram till dess vidta åtgärder mot problemen med klustervapen på nationell nivå. Några länder har redan gjort detta; längst har Belgien gått genom att införa ett nationellt förbud samt Norge och Österrike genom att införa nationella moratorium.

Belgien har gott så långt att man förbjuder alla investeringar i företag som tillverkar personminor eller klusterbomber. I fortsättningen kan inga banker, investeringsbolag eller försäkringsföretag investera i sådana företag. Närmare 60 belgiska företag tros beröras av lagen som föreskriver åtal mot dem om de "direkt eller indirekt finansierar ett företag som tillverkar, använder eller lagrar klusterbomber eller personminor, även om det sker i begränsad utsträckning". Enligt ett uttalande från Socialistpartiets grupp i senaten kommer var och en som investerar i tillverkning av personminor att straffas på samma sätt som penningtvättare och de som finansierar terror.

Det är alldeles tydligt att aktörer med starka ekonomiska intressen förlorar på Belgiens agerande. Men den belgiska staten verkar sätta människolidande framför ekonomiska intressen. Vilket ger mycket hopp för framtiden. Kanske borde Sverige följa Belgiens exempel.

Jag vill med anledning av detta fråga försvarsministern:

Avser ministern att verka för att Sverige ska följa slutdeklarationens uppmaning om att vidta åtgärder på nationell nivå i väntan på ett internationellt avtal?

Avser ministern att verka för att Sverige, liksom Belgien, förbjuder alla investeringar i företag som tillverkar personminor eller klusterbomber?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-05 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-19
Debatt (8 anföranden)