Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2009/10:415 av Palm, Veronica (s)

av Palm, Veronica (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:415 Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten

av Veronica Palm (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetslösheten skjuter i höjden och särskilt alarmerande är ungdomsarbetslösheten som är en av Europas högsta. I mars i år var 165 000 unga mellan 15 och 24 år arbetslösa enligt SCB. I Stockholm är situationen allvarlig och jag möter varje vecka unga som frågar mig hur det kan komma sig att vi politiker inte gör något åt arbetslösheten.

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser får Sverige räkna med en ungdomsarbetslöshet som ligger på runt, eller till och med över, 30 procent under 2010. Läget är således mycket allvarligt.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att pressa tillbaka den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-26 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (32 anföranden)