Åtgärder mot stöldligor

Interpellation 2017/18:422 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Villainbrotten har ökat med 43 procent på tio år. I Uppsala är situationen ännu värre, där har inbrotten ökat med 60 procent bara under de senaste två åren. 277 inbrott genomfördes 2017. Enligt polisen rör det sig om kringresande utländska stöldligor som målmedvetet reser runt och begår brott. Polisen har kallat Sverige för ett smörgåsbord för dessa ligor.

En drabbad husägare säger uppgivet till UNT den 17 februari att han inte vet om brottet kommer att klaras upp. Dessvärre visar en enkel beräkning av sannolikheten att så nog inte kommer bli fallet: Endast 3 procent av alla inbrott klaras upp.

De utländska stöldligorna är ett växande problem i Uppsala – och runt om i vårt land. Enligt polisen kommer stöldligorna i huvudsak från fyra länder: Georgien, Litauen, Rumänien och Polen. Polisen beräknar att ligorna står för ca 50 procent av landets bostadsinbrott och för merparten av stölderna av traktorer, båtmotorer och bildelar.

Enligt Larmtjänst fördes minst 70 procent av bytet från de 35 868 stölderna av eller ur fordon som försäkringsbolagen hanterade under 2016 utomlands – till ett värde av minst 503 miljoner kronor. I Uppsala stjäls det i första hand dyrbara reservdelar till BMW-bilar. 

Trots att ligorna skeppar iväg stora mängder stöldgods från Sverige står tullen ofta handfallen, enligt UNT den 3 mars.

– Juridiskt sett har vi inte rätt att ingripa när vi misstänker att någon försöker föra ut stöldgods från Sverige, uppger Jonas Karlsson, sakkunnig vid Tullverket.

I en artikel i samma tidning sägs det att: Sedan november har ett 40-tal georgier gripits i Uppsala län, misstänkta för stölder. Georgier är nu den näst största asylsökande gruppen i Sverige. I fjol var det dock ingen av dem som bedömdes vara flykting.

Personer från krigsdrabbade Syrien toppar sedan länge listan över vilka som söker asyl i Sverige. På kort tid har plats nummer två oväntat intagits av asylsökande från Georgien, trots att landet beskrivs som relativt lugnt. Under tre veckor i början av året begärde 127 georgier flyktingstatus i Sverige vilket var fler än de som kom från länder som Afghanistan och Somalia. I fjol bedömdes inte en enda georgier ha tillräckliga skäl för asyl, ändå ökar tillströmningen.

Christer Berg på underrättelsetjänsten vid Nationella operativa avdelningen ser detta som ett växande problem, enligt UNT 3 mars.

De georgiska brottslingarna stjäl ofta kosmetiska produkter som skickas till hemlandet med postpaket. För några år sedan ska gärningsmän i ett enda ärende ha skickat 60 ton stöldgods till ett värde av nära 100 miljoner kronor i paket från Sverige till Georgien. Inte heller i ett sådant fall kan Tullen agera.

I regleringsbrevet som styr Tullens arbete anges att insatserna främst ska stoppa själva införseln av varor, bland annat av narkotika och skjutvapen. Det har lett till att bara två procent av tullkontrollerna riktas mot gods som förs ut ur landet. Dessutom är gränskontrollerna ofta obemannade.

Det är hög tid att göra det mindre attraktivt att komma till Sverige och begå brott.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Delar ministern polisens och Tullverkets problembeskrivning enligt ovan?
  2. Avser ministern att stärka Tullverkets befogenheter att söka efter stöldgods exempelvis genom att ge tulltjänstemän befogenhet att stoppa och genomsöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods?
  3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av det av polisen uppmärksammade problemet med internationella stöldligor från vissa länder och att asylsystemet missbrukas för att kunna begå brott?
  4. Vilken plan har ministern och regeringen för att vända inbrottstalen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Sista svarsdatum: 2018-03-23 Svarsdatum: 2018-05-25
Debatt (7 anföranden)