Åtgärder mot sexualbrott mot barn

Interpellation 2020/21:521 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

År 2019 fick polisen in 8 138 anmälningar under januari till oktober om sexualbrott mot barn. År 2020 var antalet anmälningar under samma period 9 467, vilket är en ökning med 16 procent. Ökningen år 2020 är nästan dubbelt så stor som den näst högsta noteringen de senaste fem åren. (Bulletin den 22 december 2020)

  • Antalet anmälningar om internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn har ökat kraftigt de senaste åren. Det gäller bland annat barnpornografi, utnyttjande av barn för sexuell posering och kontakt med barn i sexuellt syfte. (SVT den 11 oktober 2020)
  • Sexualbrott mot barn sorteras regelbundet bort av landets poliser, och det råder brist på personal som kan utreda brotten. Det framkommer i en hemlig rapport som gjorts av polisens nationella operativa avdelning. (SVT den 18 november 2020)
  • Samtalen till Bris har ökat under pandemiåret, framför allt under jullovet, då samtalen ökade med 40 procent. (Sveriges Radio).

Vi har många fler barn just nu, i pandemins fotspår, som faller offer för sexualbrott. Sexualbrott mot små oskyddade barn är bland de vidrigaste brott som kan begås. Dömda pedofiler ska inte kunna få anställning i yrken som innefattar möten med barn. De ska heller inte få sätta sin fot i ideella organisationer där barn är aktiva, exempelvis idrottsorganisationer.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Avser statsrådet att vidta några ytterligare åtgärder för att förhindra att sexualbrott mot barn begås, i och med att anmälningarna om sexualbrott mot barn har ökat?
  2. Hur ämnar statsrådet verka för att polisen ska ha tillräckliga resurser för att utreda sexualbrott mot barn?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-03-02 Överlämnad: 2021-03-03 Anmäld: 2021-03-04 Sista svarsdatum: 2021-03-17 Svarsdatum: 2021-03-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)