Åtgärder mot ohälsosam luft i Stockholm

Interpellation 2013/14:333 av Romson, Åsa (MP)

av Romson, Åsa (MP)

den 7 mars

Interpellation

2013/14:333 Åtgärder mot ohälsosam luft i Stockholm

av Åsa Romson (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Luften kring många gator i Stockholm, liksom i flera svenska städer, är förorenad av väg- och avgaspartiklar. En stor del av partiklarna i gatunivå kommer från den lokala vägtrafiken. Nivåerna av partiklar överstiger WHO:s rekommendationer, de svenska miljömålen och EU:s miljökvalitetsnormer, som är bindande för Sverige. Varje år orsakar hälsovådlig luft i stadsmiljön förtida dödsfall.

Nu står det klart att Sverige och Stockholm denna vinter återigen bryter mot EU:s normer för luftkvalitet. Det åtgärdsprogram för partiklar som kan tvinga den som är trafikhuvudman att vidta åtgärder har möjlighet att utöka det dubbdäcksförbud som i dag bara finns på Hornsgatan. Denna del är ”hissad” till regeringen eftersom länsstyrelsen och Stockholms borgerliga politiker är oense. Regeringen och miljöministern har alltså sedan december 2012 kunnat avgöra om det ska införas åtgärder som leder till bättre luft i Stockholm. Man kan alltså göra något nu som skulle ha stor effekt kommande vinter.

Jag debatterade detta med miljöministern i oktober och hon sade då att man beredde frågan i Regeringskansliet. Nu gavs ett besked att regeringen tillsätter ännu en utredning om eventuell skatt på dubbdäck. Utredningen ska vara klar i slutet av mars nästa år. Om detta är den åtgärd som regeringen avser att göra i frågan innebär det att barn och astmatiker i Stockholm fortsätter att lida under lång tid framöver.

Jag har följande fråga till miljöministern:

Avser ministern att agera för att länsstyrelsens förslag för åtgärdsprogrammet att ytterligare gator i Stockholm ska ha förbud av dubbade vinterdäck?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-07 Anmäld: 2014-03-10 Svar fördröjt anmält: 2014-03-11 Sista svarsdatum: 2014-03-21 Besvarad: 2014-03-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)