Åtgärder mot militanta djurrättsaktivister

Interpellation 2018/19:115 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Jag har med egna ögon bevittnat det dödshot som lämnats till en djurhållande lantbrukare i mitt hemlän Halland och som anspelar på att han borde hängas.

I en artikelserie i Göteborgs-Posten och nu även i nationell nyhetsrapportering har hoten och trakasserierna mot företagarna, deras familjer och anhöriga uppmärksammats. De olagliga intrången riktade mot ladugårdar, stall, inhägnader och burar på svenska lantbruk har blivit något enskilda lantbrukare ständigt behöver vara beredda att skydda sig emot.

Terrorexperter som normalt ägnar sig åt att bevaka politisk, religiös och våldsbejakande extremism är samstämmiga i att den militanta djurrättsaktivismen kan insorteras som terrorverksamhet och måste tas på lika stort allvar. Det är en väldigt allvarlig samhällsutveckling som påminner om vitmaktmiljön, säger terrorforskaren Jonas Ranstorp till Göteborgs-Posten.

Det är inte okänt för justitieministern vad dessa grupper och enskilda ägnar sig åt, sedan Centerpartiet tagit upp saken under riksdagens frågestund. Däremot är det obekant för riksdagen och berörda lantbrukare vad regeringen avser att vidta för åtgärder, utöver redan beslutade satsningar på polisen och rättskedjan för att komma till rätta med dödshot, skadegörelse och trakasserier som drabbar gröna näringar.

Medan svenskt lantbruk verkar under de strängaste lagarna, vars efterlevnad kontrolleras av myndigheter, och ser till så att god djurhållning borgar för bra kvalitet åt konsumenter till ett rimligt pris, gör regeringen ingenting för att skydda dem mot hot om våld.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

1. Vilka initiativ kommer ministern att ta för att skärpa lagstiftningen så att djurrättsterrorn kan bekämpas?

2. Kommer ministern att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa djurrättsterrorn, exempelvis att skapa en särskild brottskod för djurrättsrelaterad kriminalitet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-02-28 Överlämnad: 2019-03-01 Anmäld: 2019-03-05 Svarsdatum: 2019-03-15 Sista svarsdatum: 2019-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)