Åtgärder mot kraftigt skattebortfall av bolagsskatten

Interpellation 2007/08:322 av Olovsson, Fredrik (s)

av Olovsson, Fredrik (s)

den 21 januari

Interpellation

2007/08:322 Åtgärder mot kraftigt skattebortfall av bolagsskatten

av Fredrik Olovsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

En av få skatter som regeringen inte sänkt eller avskaffat är bolagsskatten. En dom i Regeringsrätten riskerar emellertid att kraftigt minska statens intäkter från bolagsskatten. Ett särskilt upplägg, en så kallad räntesnurra, ger företag möjligheter att minska sin skatt genom att kvitta vinst mot ränteavdrag i nybildade dotterbolag. Om samma upplägg används av flera stora bolag anser Skatteverket att 60 miljarder i skatteintäkter hotas. Det motsvarar ett nästan lika stort skattebortfall som de skattesänkningar som regeringen redan drivit igenom. Trots de stora risker för ett mycket omfattande skattebortfall som domen ger upphov till har regeringen inte presenterat några förslag för att täppa till luckorna i skattelagstiftningen som gör räntesnurror möjliga.

Jag har därför följande fråga till finansministern:

Avser finansministern att lägga fram några förslag för att täppa till hålen i bolagsbeskattningen eller, om så inte är fallet, hur avser finansministern annars att skydda denna viktiga skattebas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-21 Anmäld: 2008-01-22 Besvarad: 2008-02-01
Debatt (16 anföranden)