Åtgärder mot illegal alkoholhantering

Interpellation 2005/06:60 av Romanus, Gabriel (fp)

av Romanus, Gabriel (fp)

den 24 oktober

Interpellation 2005/06:60 av Gabriel Romanus (fp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Åtgärder mot illegal alkoholhantering

Enighet råder i riksdagen om att kraftfulla åtgärder måste sättas in mot illegal vidareförsäljning av alkoholdrycker, för att motverka ökningen av alkoholkonsumtion och skador. I detta syfte beslutade riksdagen den 2 juni om skärpt lagstiftning och ökade insatser mot illegal alkoholhantering. Beslutet innebar i stort sett att riksdagen godkände regeringens förslag. Oppositionen önskade dock att riksdagen skulle understryka att särskilda resurser borde sättas av inom tullen och polisen, på det sätt som hade föreslagits av regeringens utredare Kent Härstedt. Detta förslag hade avvisats av regeringen. Som ett minimum önskade vi då att riksdagen fortlöpande skulle hållas orienterad om hur arbetet bedrivs och vilka resultat som uppnås. Detta ställdes i utsikt av riksdagsmajoritetens talesman.

Riksdagsbeslutet har nu varit i kraft ett drygt kvartal. Med tanke på den illegala alkoholhanteringens betydelse för skadeutvecklingen och dess centrala plats i den alkoholpolitiska debatten, är det enligt min mening lämpligt att riksdagen nu får en orientering om hur arbetet med att bekämpa den illegala alkoholhanteringen går.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande frågor till statsrsådet Morgan Johansson:

1.   Vilka insatser har statsrådet initierat med anledning av riksdagens beslut om skärpt kamp mot illegal alkoholhantering, hur har arbetet organiserats och vilka resurser har satsats?

2.   Vilka resultat kan statsrådet redovisa av det första kvartalet efter beslutet?

3.   Vilka planer för arbetet framöver kan statsrådet redovisa: är några ändringar aktuella?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-24 Anmäld: 2005-10-25 Besvarad: 2005-11-11