Åtgärder mot den växande klyftan i sysselsättning mellan kvinnor och män

Interpellation 2010/11:383 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:383 Åtgärder mot den växande klyftan i sysselsättning mellan kvinnor och män

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Männen är vinnarna på arbetsmarknaden. Kvinnors arbetsmarknad har visserligen också förbättrats – men i mycket långsammare takt. I början av året var det 229 000 fler män än kvinnor som hade ett jobb. I sysselsättningsgrad, det vill säga hur stor andel av befolkningen som är sysselsatt, skiljer det nu 5 procentenheter mellan könen – till männens fördel. Så här stort har inte gapet varit de senaste 20 åren. Och som det ser ut nu kommer männens arbetsmarknad att förbättras ytterligare i år och nästa år, enligt Arbetsförmedlingen. Männen vinner också matchen om de fasta anställningarna.

Bilden av att kvinnorna halkar efter bekräftas av SCB:s senaste AKU-undersökning. Statistiken visar att räknat i antal har de arbetslösa minskat med 36 000 på ett år och att det är männen som svarar för den största nedgången. Bland kvinnor har arbetslösheten slutat minska, enligt SCB. I gruppen som fått jobb under det senaste året finns 67 000 män men bara 48 000 kvinnor.

Att arbetsmarknadsläget mellan könen skiljer sig så markant åt och att skillnaderna förväntas öka är en oacceptabel utveckling.

Jag vill därför ställa följande fråga:

Vilka konkreta initiativ kommer arbetsmarknadsministern att ta för att åtgärda den växande klyftan i sysselsättning mellan kvinnor och män?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Svar fördröjt anmält: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)