Åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2013/14:489 av Jasenko Omanovic (S)

av Jasenko Omanovic (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Regeringen har misslyckats med sin viktigaste fråga – jobbpolitiken. Massarbetslösheten drabbar särskilt landets unga. I Västernorrland har ungdomsarbetslösheten under regeringens åtta år vid makten ökat med 45,7 procent. Samtidigt har möjligheter till studier och vidareutbildning, som skulle stärka deras ställning på arbetsmarknaden, minskat.

Ungdomsarbetslösheten är i dag så hög i Sverige att vi får bidrag från EU för att bekämpa den. Det är sju län i landet som i likhet med krisländer som Spanien, Portugal och Grekland nu omfattas av EU:s nya ungdomsgaranti. Denna garanti innebär att varje EU-land på nationell nivå ska säkerställa att alla arbetslösa unga inom fyra månader ska få ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning. Ingen ska behöva gå passiv längre tid än så.

Att sänka skatten har inte gett fler jobb. I stället måste den svenska arbetsmarknadspolitiken förändras för att unga ska komma i arbete. Hittills har regeringen vägrat att ge unga ordentligt stöd förrän efter tre till fyra månader av arbetslöshet.

Socialdemokraterna anser att unga ska få hjälp från första dagen som arbetslös. De ska erbjudas jobb eller utbildning inom 90 dagar, och det ska införas yrkesintroduktionsjobb, som kombinerar jobb med utbildning. Dessutom behövs det både bristyrkesutbildning och fler högskoleplatser för att unga ska kunna ta de jobb som efterfrågas.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att krisstödet från EU verkligen ska leda till fler jobb och möjligheter till studier och vidareutbildning för landets unga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-20 Överlämnad: 2014-05-21 Sista svarsdatum: 2014-06-09 Besvarad: 2014-06-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)