Åtgärder mot bilmålvakter

Interpellation 2016/17:348 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

De fordonsrelaterade skulderna hos Kronofogden är större än någonsin tidigare och uppgick vid årsskiftet till drygt 2,2 miljarder kronor.

Trots att den tidigare alliansregeringen införde en ny lagstiftning 2014, som innebar att Kronofogden fick rätt att beslagta bilar, har antalet bilmålvakter inte minskat. De totala skulderna har i stället ökat. Ökningen beror främst på att en grupp på omkring 100 personer i dag används flitigt som bilmålvakter. Dessa personer står för lite drygt 400 miljoner kronor i skulder, vilket utgör en femtedel av de totala skulderna. En enskild person har hela 62 miljoner i skuld.

Det är alltså uppenbart att det behövs en översyn av dagens lagstiftning och att arbetet mot bilmålvakter behöver intensifieras ytterligare.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Anna Johansson:

 

1. Delar statsrådet bedömningen att det är allvarligt att antalet bilmålvakter inte minskar och att det behövs en översyn av dagens lagstiftning?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta med det ökande problemet med bilmålvakter och därmed de ökande fordonsskulderna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-03 Överlämnad: 2017-03-03 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-21 Sista svarsdatum: 2017-03-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)